Verlof

Vrij vragen voor uw kind

Ziek:
Natuurlijk zien we uw kind graag elke dag op school. Toch kan het gebeuren dat uw kind ziek is. U kunt uw kind dan 's ochtends voor schooltijd telefonisch (0566 622267) ziek melden.
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, het bezoek aan tandartsen en artsen zoveel mogelijk te plannen buiten de schooluren.

Verlof:
In bijzondere gevallen mag uw kind vrij van school. Bijvoorbeeld als opa en oma een bijzonder jubileum vieren of als een oom of tante trouwt. U heeft hiervoor toestemming nodig van de directie. Wij volgen hierin de regels van de leerplichtwet. U moet een verlofaanvraag tijdig indienen via "administratie" in de ouder-app.