Schoolgids

Deze schoolgids is geschreven om u een zo goed mogelijk een beeld te geven van onze school en is bedoeld voor ouders van onze (toekomstige) leerlingen. Deze gids geeft aan waar de school voor staat en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids geeft informatie over het onderwijs, de leerlingenzorg, praktische informatie over schooltijden en vakanties, de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Deze schoolgids is samen met ouders, medezeggenschapsraad, leraren en directie tot stand gekomen. De schoolgids is een document dat ieder jaar wordt aangepast aan de situatie van dit moment.

Misschien dat deze schoolgids een eerste kennismaking is, misschien kent u de school al uitgesprekken met andere ouders of is uw kind al leerling van onze school. We komen graag met u in contact!

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de schoolgids.

U kunt de schoolgids  hier  rustig doorlezen.