Ons onderwijs

CBS “Nijdjip” staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind.

Wij (leerlingen, ouders en leerkrachten) willen graag met elkaar ‘school zijn’. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede relatie tussen school en thuis.

De school is een lerende organisatie die probeert vanuit een door het team en ouders gedeelde visie onderwijs te verzorgen met een hoge kwaliteit. Kinderen werken en leren zoveel mogelijk samen in hun groep. Leerlingen krijgen een (bij hen) passend aanbod dat een brede ontwikkeling bevordert en recht doet aan behoeften van leerlingen die in deze tijd opgroeien. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, de belangstelling en de leerstijl van de leerling. De leerling krijgt ruimte om zelf keuzes te maken en wordt daardoor meer verantwoordelijk voor het geleverde werk. Kwaliteit, motivatie en betrokkenheid zorgen samen voor aantrekkelijkheid.

CBS Nijdjip probeert de belevingswereld van leerlingen en de wereld vande bijbel dichter bij elkaar te brengen en heeft respect voor andere culturen en godsdiensten. Zo ontwikkelen kinderen een manier van verantwoordelijk omgaan met zichzelf, elkaar en de leefomgeving. Kernwoorden zijn: inspiratie, uitdragen, voortleven, vieren, respect, saamhorigheid, vertrouwen, openheid, verantwoordelijkheid en eigenheid.

CBS Nijdjip, méér dan het gewone.