Ons team

Binnen de Nijdjipskoalle zijn 14 personeelsleden actief. Leerkrachten, onderwijsassistent, specialisten en een directeur. Wij hebben een zeven-groepen school en doen veel samen. Doordat we veel samen doen, zijn we ook een leerkracht van alle kinderen.

Betrokkenheid 
Wij zijn als school van mening dat elke leerkracht, jouw leerkracht is. Dat geeft een stukje betrokkenheid aan. De leerkrachten kennen dan ook de meeste kinderen en weten wie de broertjes en zusjes zijn. Andersom kennen de kinderen de leerkrachten.   

Actief en actueel 
We proberen als teamleden altijd actief en actueel te blijven. Zo denkt iedereen actief mee tijdens de teamvergadering en delen we individuele studies en team-studie. Maar 'actief en actueel' zijn we ook in onze contacten naar ouders en leerlingen. We hebben zo een 'open' contact naar elkaar toe.  

Identiteit 
Het spreekt voor zich dat alle leerkrachten onze christelijke Basisschool met elkaar uitstralen. De identiteit van een school zit namelijk niet in een gebouw en de stenen, maar die zit in de mensen. #samen

Aanspreekbaar 
De teamleden zijn altijd goed aanspreekbaar. We hebben daarvoor vaste gesprekstijden, maar ook bij tussentijdse vragen kunnen ouders altijd een afspraak maken met een leerkracht, de IBer of directeur. 

Groep 
In de schoolgids kunt u lezen welke leerkracht voor welke groep staat. We hebben nooit meer dan twee (basis)leerkrachten voor één groep. Leerkrachten wisselen soms per schooljaar ook wel eens van groep. Dit komt door formatie, eigen wensen en eigen ontwikkeling. Hierdoor is een leerkracht breder inzetbaar en kan het werk eerlijk verdeeld worden. 

Binnen onze PCBO-stichting hebben wij natuurlijk diverse collega's. We hebben met regelmatig contact met deze collega's. Bijvoorbeeld middels werkbijeenkomsten, expertisebijeenkomsten of verenigingsbrede studies.