Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

 

We vinden het heel belangrijk dat u betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. Bewezen is dat leerlingen niet alleen beter gaan presteren, maar zich ook prettiger en gelukkiger voelen in school wanneer ouders en school goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Van school uit moedigen we die betrokkenheid aan door u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school gebeuren en welke activiteiten u aan mee kan doen. We werken graag samen met hulpouders (in een commissie of gewoon bij een activiteit).  

De ontwikkeling van uw kind gaat altijd door; op school en zeker ook daarbuiten. Wij vinden een goed contact met u als ouder daarom erg belangrijk. Er zijn gedurende het jaar verschillende momenten waarop we u ontmoeten.

  • Gewoon even binnen lopen en/of een afspraak maken met de groepsleerkracht.
  • Spreekuur

Spreekuur
Drie keer per jaar zijn er voor alle groepen 'tien-minutengeprekken'. Ouders kunnen werk van hun kind(eren) bekijken en met de leerkracht over de vorderingen en het functioneren binnen het schoolgebeuren praten.
Het startgesprek geeft ouders de mogelijkheid om de leerkracht informatie over hun kind te geven. En halverwege het jaar hebben we driehoekgesprekken (kind-ouder-leerkracht) waarbij zowel kind als ouder wordt meegenomen in de ontwikkeling, maar natuurlijk ook zelf belangrijke zaken kan aangeven. Aan het einde van het jaar is er opnieuw de mogelijkheid tot een gesprek. Indien het vanuit school of ouders wenselijk is kan er tussendoor een extra gesprek plaatsvinden.

Rapporten
Twee keer per jaar, in februari en juli, krijgen de kinderen een rapport mee. Tijdens de gesprekken worden de ouders ingelicht over de vorderingen van hun kind.

Kijkavond
De kijkavond is een informatieve ouderavond georganiseerd door de groepsleerkrachten en oudergeledingen. 

PCBO Kijkmorgen
Tijdens deze ochtend krijgen de ouders de gelegenheid om een les in de klas van hun kind(eren) bij te wonen.

Ouder-app
Met deze app blijven ouders altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.