Onze visie

CBS Nijdjip, méér dan het gewone!

CBS Nijdjip is een school waar je enthousiasme en passie voelt. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.  Iedere “Nijdjipper” maakt zo de school bijzonder

Visie in relatie tot identiteit:
De Nijdjipskoalle is een Christelijke school voor Basisonderwijs, een school voor ontmoeting en inspiratie. Ontmoeting met elkaar en een ontmoeting tussen de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel. De eigen levenservaringen helpen begrijpen waar het om gaat. Met oprechte aandacht willen we van elkaar leren en voor elkaar betekenisvol zijn. Zo ontwikkelen kinderen een eigen en open kijk op het leven. En ze ontwikkelen een manier van verantwoordelijk omgaan met zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Visie in relatie tot de omgang met elkaar:
- Wij kiezen voor het uitgangspunt dat iedereen uniek is en zijn waarde heeft.
- Wij vinden een persoonlijke ontwikkeling belangrijk.
- Wij willen de zelfstandigheid bevorderen.

Visie in relatie tot de inhoud van het onderwijs:
- We stellen het kind centraal  in zijn ontwikkeling, ondersteund door een methodische aanpak.
- Wij sluiten de inhoud van het onderwijs aan bij de ontwikkeling van het kind.
-  Wij willen rekening houden met de leerstijlen, onderwijsbehoeften en talenten van het kind.

Visie in relatie tot onderwijs en leren:
- We streven ernaar het maximale uit ieder kind te halen
- Wij willen de kinderen optimaal begeleiden zodat ze leren zelfstandig hun taken te plannen.

Lees de volledige visie in onze schoolgids