Opvoedpunt en dorpenteam

Opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar u al uw opvoedvragen kunt stellen. Geen opvoedonderwerp is te gek! Stel uw vraag digitaal of loop binnen tijdens een van de inloopspreekuren. Zodat u met een opvoedadviseur/pedagoog, in een persoonlijk gesprek, naar een oplossing kunt zoeken. 
U kunt zo bij het Opvoedpunt binnenlopen: 
- Telefonisch: 088 22 99 443
- Digitaal: info@opvoedpuntleeuwarden.nl / www.opvoedpuntleeuwarden.nl
- En tijdens de inloopspreekuren, deze vindt u op de website.
Opvoedpunt Leeuwarden is een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân

Het Dorpenteam
Op alle scholen in de dorpen van Leeuwarden is een sociaal werker betrokken. De sociaal werker wordt ingeschakeld als er signalen zijn met betrekking tot een kind op school of in de thuissituatie. Het gaat hierbij om kinderen waarvan de ontwikkeling lijkt te haperen, wordt belemmerd of mogelijk stagneert en waar we met eenvoudige interventies hetprobleem kunnen oplossen en voorkomen dat het erger wordt.

De aanmelding kan door school gedaan worden of door de ouders zelf. School doet dit tenallen tijde in overleg met de ouders/verzorgers.

De sociaal werker gaat in gesprek met het gezin of met het kind – in overleg met deouders/verzorgers - en probeert deze zo goed mogelijk te ondersteunen. De sociaal werker kan andere deskundigen betrekken om tot een passend hulpaanbod te komen. Er kan een verwijzing worden geregeld naar bijvoorbeeld de kredietbank, de gemeente of een psycholoog.

U kunt contact met ons opnemen via: 0566 625 151 of info@dorpenteam.nl