Documenten en verslagen

We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Nijdjipskoalle. Veel hiervan wordt ook omschreven en verantwoord in plannen en verslagen. U kunt hier de belangrijkste documenten vinden. Wilt u meer weten of nader uitleg, dan kan dat natuurlijk altijd op school.

Op de website "scholen op de kaart" worden altijd de meest actuele school- en meetgegevens gekoppeld, waardoor u ook een goed beeld krijgt van de school. U kunt scholen op deze site bekijken, beoordelen en vergelijken met andere scholen. 

Scholen op de kaart

U kunt hieronder de meest actuele schooldocumenten vinden:

Veiligheidsplan CBS Nijdjip

Schoolgids 2023-2024

Schoolplan 2019-2023

Laatste inspectierapport

Jaarplan

Pestprotocol CBS Nijdjip

Jaarverslag activiteitencommissie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarverslag verkeerscommissie 2020-2021

U kunt hieronder de laatste verslagen van de Medezeggenschapsraad vinden:

MR Notulen 06-02-2023

MR Notulen 12-12-2023

MR notulen 17-10-2023

MR notulen 12 -09- 2023