Documenten en verslagen

We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Nijdjipskoalle. Veel hiervan wordt ook omschreven en verantwoord in plannen en verslagen. U kunt hier de belangrijkste documenten vinden. Wilt u meer weten of nader uitleg, dan kan dat natuurlijk altijd op school.

Op de website "scholen op de kaart" worden altijd de meest actuele school- en meetgegevens gekoppeld, waardoor u ook een goed beeld krijgt van de school. U kunt scholen op deze site bekijken, beoordelen en vergelijken met andere scholen. 

Scholen op de kaart

U kunt hieronder de meest actuele schooldocumenten vinden:

Veiligheidsplan CBS Nijdjip

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2019-2023

Laatste inspectierapport

Jaarplan

Pestprotocol CBS Nijdjip

Jaarverslag activiteitencommissie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarverslag verkeerscommissie 2020-2021

U kunt hieronder de laatste verslagen van de Medezeggenschapsraad vinden:

MR notulen 09-02-2023

MR notulen 15-12-2022

Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022

MR notulen 27 -10-2022

MR notulen 22-9-2022

MR notulen 8-9-2022

MR notulen 19-5-2022

Notulen 24-3-2022