Een leerling aanmelden

Aanmelding vierjarigen

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Ze zijn van harte welkom op de Nijdjipskoalle! Uw kind kan ruim voor de vierde verjaardag worden aangemeld. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of een rondleiding. Als u kiest voor onze school is er altijd een intake/kennismakingsgesprek. U krijgt dan vervolgens het inschrijfformulier.  De kinderen mogen van tevoren in de groep meedraaien om te wennen.
Bij specifieke omstandigheden gaan we altijd samen met jullie als ouders op zoek naar een passend aanbod voor uw kind.

Aanmelding van overige leerlingen

Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, kunnen uiteraard ook op de Nijdjipskoalle worden ingeschreven. We hanteren een vergelijkbare aanmeldprocedure.

Voor kinderen die worden aangemeld in verband met bijzondere omstandigheden op een andere school geldt een protocol zoals overeengekomen tussen de verschillende scholen in de regio.
Eerst vindt er een gesprek plaats met de directeur aangevuld met de intern begeleider. We nemen altijd contact op met de vorige school. Dan volgt een bestudering van het onderwijskundige rapport en (indien van toepassing) het ondersteuningsdossier. Voor kinderen die instromen in groep 3 of hoger organiseren we een individueel werkmoment bij de intern begeleider, zodat we een goed passend aanbod kunnen inschatten.

Blijkt dat we de leerling voldoende (passende) ondersteuning kunnen geven, dan wordt de leerling toegelaten en ingeschreven.