Activiteitencommissie

Wat doet de Activiteitencommissie (AC)?
Deze commissie bestaat uit minimaal 6 enthousiaste ouders die zich op velerlei manieren inzetten om het de kinderen op school nog aangenamer te maken en de teamleden te ontlasten in de vele werkzaamheden. Doelstelling van de AC is het organiseren van en meewerken aan binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen ter ondersteuning van het team. Ieder AC-lid wordt per schooljaar klassenouder van een bepaalde groep en is daarmee ondersteunend voor de leerkrachten.De Activiteitencommissie organiseert en begeleidt Nijdjip-activiteiten binnen en buiten de school. Activiteiten zoals schoolreisjes, de Grutte Nijdjipshow, Sint Piter, aaisykjen, vieringen, enz.

Het mailadres van de AC is: ac-nijdjip@pcboleeuwarden.nl