Leerlingenraad

Leerlingenraad/Nijdipsterraad

We hebben op school een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep5 t/m 8, die hun klasgenoten vertegenwoordigen. De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leraar geregeld. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht of een ouder aanwezig die een coachende rol heeft. Er wordt geluisterd naar ideeën en meningen van de kinderen. Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en voor het leren kan toenemen en hoe er op een goede manier geleerd kan worden.

De leerlingenraad kan ook meepraten of -beslissen over onderwerpen die worden aangedragen door team, AC of MR. Daarnaast kan de directeur hen om advies vragen en informatie verstrekken over zaken die in de leerlingenraad en de school actueel zijn.

Door te werken met een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze meedenken over schoolse zaken. Dit past heel goed bij de aandacht die we op school hebben voor actiefburgerschap en sociale integratie.